พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ เวลา 08.30 น.พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดให้ทุกวัดในจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาด Big Cleaning Day. โดยความร่วมมือของเทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ระดมสรรพกำลัง ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาวัด 5 ส.คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย บริเวณวัดกบ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพลังมวลชนเป็นอย่าง และจะทำเป็นกิจวัตร ทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน เพื่อความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชน ฝึกนิสัยให้เด็กเข้าวัดได้ศึกษา ปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม ทุกวัดทำเช่นเดียวกัน ปรับตามสภาพพื้นที่. วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ