นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งอัตรากำลังปฏิบัติหน้าที่ ประจำที่วัดพระอารามหลวง ทั้ง 4 วัดฉายะบุตรวัดตากฟ้า พระอารามหลวง นายชัชวาลย์ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง นายสุเทพ วงษ์พานิช เดชพันธุ์วัดโพธาราม พระอารามหลวง นายปรีชา    สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเวียนเทียนทุกวัด เวลาปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่  วัดพระอารามหลวง จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปประธาน ดังนี้ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 19.00  น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี  ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในการนี้ พระเทพปริยัติเมธี กล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนนำประชาชนเวียนเทียน วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562

วิสุทธินันท์ ภาพ/ข่าว