พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ แรม   ๔ ค่ำ เดือน  เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ โรงเรียนวัดดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ ประธานเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกล่าวคำปฏิญาญตน จากนั้น แนะนำส่วนราชการ พบปะประชาชน นำถุงยังชีพ มอบให้ประชาชน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  ปลูกต้นไม้ ประชาชนชาวตำบลตอนคา มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ประชากรหมื่นกว่าคน จัดว่าเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีผู้มาใช้บริการจังหวัดเคลื่อนที่จำนวนมาก ประหนึ่งยกศาลากลางมาให้บริการประชาชน  ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ แนะนำขอบข่ายของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน และนำข้าราชการส่วนหนึ่งออกบูธแจกหนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ  ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ในการนี้ พระครูนิคมปภัสสรคุณ เจ้าอาวาสวัดดอนคา มอบรูปหล่อหลวงพ่อแหลน ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วิสุทธินันท์  ข่าว/ภาพ