พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.39 น. ณ วัดสอนจันทร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดสอนจันทร์ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายอำเภอตาคลี ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีจำนวนมาก ผอ.พศจ.นครสวรรค์และข้าราชการร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียง งานสำเร็จเรียบร้อยดี ท่านประธานฯ ฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข่วยกันกันสร้างให้สำเร็จ และให้มีพระสงฆ์ดูแล สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:14)