พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพระมหาตรีเนตร อริญชโญ ผู้แทนพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดด่านพัฒนา หมู่ 10 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อตรวจขนาด ขอบเขต ความพร้อมของพระอุโบสถ ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สำหรับเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบว่าด้วยการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้รับข้อมูล รายละเอียดจากพระครูนิคมภัทรกิจ พระครูนิธานศีลวงศ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่....


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 21:46)