พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เวลา 07.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ ให้ทำหน้าที่นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมทำบุญในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ณ วัดตะเคียนเลื่อน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีประชาชาชนชาวบ้านใกล้วัดตะเคียนเลื่อน ทำบุญ จำนวนมาก นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ร่วมทำบุญกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับชุมชนแห่งนี้มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อมายาวนาน เจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่รักษาความสามัคคีในชุมชนได้ดี วันนี้ ท่านเทศนาถึงความสามัคคีในชุมชน ที่มีมายาวนาน คู่เคียงกับวัดในการพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และจะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ