บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 เวลา 15.00 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยว ในการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการประสานความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือขับเคลื่อนงาน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข งานนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การร่วมทำบันทึกข้อตกลง เชื่อว่า จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยดี สังคมมีคุณธรรม สงบสันติ เป็นสังคมแห่งความสุข "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ / ภาพ