กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 วันแรม 6 ค่ำเดือน 8 ปีกุน ณ บริเวณคลองตาวัตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์, ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และเปิดพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลองตาวัตร โดยการเก็บผักตบชวาและวัชพืชตามลำคลอง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจกัน บำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้ รวมจำนวนกว่า 1,000 คน

วิทวัส/ข่าว

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน์/ภาพ