พศจ.นครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรในการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรให้พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว. หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก จากพระผู้เป็นอาสามัคร ทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 52 รูป ซึ่งพระอาสาสมัครฯ นี้ จะเป็นผู้เผยแผ่ความรู้ด้านสุขภาพให้พระสงฆ์ การขยายเครือข่ายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ให้มีสุขภาพดี รวมทั้งขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันดูแลภัตตาหารในการมาถวายพระสงฆ์ ไม่ให้เกิดโทษ รวมทั้งสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยรวมช่วยกันดูแลสุขภาพพระและคนในชุมชน มีความมุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั่วหน้า

ศิวพร สนนิ่ม /ข่าว

ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา /ภาพ

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /เรียบเรียง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 15:03)