จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ คลองไม้แดง อำเภอหนองบัว วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พัฒนาลำคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดพื้นที่จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว ขึ้น ณ พื้นที่ลำคลองไม้แดง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาลำคลองไม้แดง การปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันคลอง และกิจกรรมกำจัดวัชพืชในลำคลองไม้แดง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกำจัดวัชพืชในลำคลอง , มลฑลทหารบกที่ 31 และกองพันทหารราบปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกำลังพลพร้อมรถครัวสนามเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสา และอบต.ในพื้นที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอหนองบัว ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในครั้งนี้

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ / ภาพ