นครสวรรค์ ....ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมบาลีสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 เวลา 13.00 น. พระราชมงคลดิลก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี สนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิต(ธ) นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ออกเยี่ยมสนามสอบ วัดพุทธมงคลนิมิต(ธ) อ.เมืองนคสวรรค์ และวัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อนึ่ง นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีคณะสงฆ์ สามเณรอำเภอหนองบัว ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี จำนวน 55 รูป ผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยดี เวลา 14.00 น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีคณะสงฆ์ สามเณร อำเภอชุมแสง ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี จำนวน 77 รูป ผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยดี อำเภอตากฟ้า...สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พระมหาประมาณ สิทธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมบาลีสนามหลวง อำเภอตากฟ้า นายพีรพงษ์ ตลับทอง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยม สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีคณะสงฆ์ สามเณรอำเภอตากฟ้า เข้าร่วมสอบธรรมสมามหลวง นักธรรมชั้นตรี จำนวน 129 รูป ผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยดี และ เวลา 13.00 น. พระครูนิยุติธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมมชั้นตรี สนามสอบวัดส้มเสี้ยว มีบุคคลากรจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นายวันเฉลิม ฮกชุน นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิวพร สนนิ่ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการจัดสอบ มีพระภิกษุ สามเณร ร่วมสอบ จำนวน 118 รูป การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์