จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน คหบดี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) โดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดขากบ) นำพระภิกษุ สามเณร เดินรับบิณฑบาต ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร และถวาย/อำนวยความสะดวกในการจัดพิธีสำเร็จด้วยความเรียบร้อย
เทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก (ของพระพุทธเจ้า) เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์