พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานกฐินพระราชทานวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 งานกฐินพระราชทาน วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการนำของ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานฯ โดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนคสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ยอดปัจจัย 1,331,129 บาท