วันกำเนิดลูกเสือ...วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 เวลา 09.00 น ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 โดยนายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กล่าวรางานฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมี คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมพิธีกว่า 1,200 คน
ประธานฯ กล่าวโอวาท และเยี่ยมทักทายลูกเสือ เนตรนารีที่มาร่วมกิจกรรม งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ.
สุขจิต/ภาพ