สำนักสงฆ์เทพสุรินทร์ (ธ) ยืนยันไม่มีการออกเรี่ยไร ใดๆทั้งสิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด ธรรมยุต นำโดยพระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ธ) จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ๑) นายวันเฉลิม ฮกชุน ๒) นายวิทวัส แจ้งจิต ๓) นายพีรพงษ์ ตลับทอง และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีที่พักสงฆ์เทพสุรินทร์ (ธ) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ ออกเรี่ยไรทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัด ได้พบพระสงฆ์ภายในวัด ให้ข้อมูลว่า พระอาจารย์สุรินทร์ เขมจาโร หัวหน้าสำนักสงฆ์เทพสุรินทร์ (ธ) ขณะนี้ได้อาพาธและเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ นครสวรรค์ และแจ้งว่าทางวัดไม่มีการออกเรี่ยไร หรือรับเงินบริจาคแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ที่ทำการแอบอ้างหยุดการกระทำดังกล่าว เพราะการออกเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขออนุญาตการเรี่ยไร พ.ศ.2539 นอกจากนี้หากมีการแอบอ้าง ขอให้ผู้พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพื้นที่ดำเนินการไปตามกฎหมาย วิสุทธินันท์/ข่าว สุขจิต/ภาพ