พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน อ้าย เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วย เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ต่อไฟพระฤกษ์ เพื่อนำไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้ เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน เดือนนี้ เลื่อนมาเป็นวันที่ 25 ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 10:49)