งานสมโภชพระพุทธศรีสวรรค์(หลวงพ่อศรีสวรรค์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2562 พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาส วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ได้จัดงานพิธี สมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ (หลวงพ่อศรีสวรรค์) ประจำปี 2562 ในการนี้ ได้กราบอาราธนานิมนต์ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้ โดยมีพระมหาเถระ ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 66 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร(ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม และพระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์(ธ) เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต(ธ) อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจิญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานสมโภชในครั้งนี้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการวัด พ่อค้า ประชาชนอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ