จังหวัดนครสวรรค์สวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำประชาชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 (สวดมนต์ข้ามปี) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นำประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (สวดมนต์ข้ามปี) โดยวัดพระอารามหลวง ประกอบด้วย วัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า และวัดโพธาราม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (สวดมนต์ข้ามปี) เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคม ในระหว่างวันที่31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยจะได้ร่วมพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์