ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสวนหลวง อำเภอลาดยาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 15.09 น. พระราชรัตนเวธี รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พลตรี หญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาค ประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสวนหลวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าภาพร่วมยกช่อฟ้าอุโบสถในครั้งนี้จำนวน 3 ช่อ

ช่อฟ้า คือ ส่วนที่อยู่บริเวณยอดสุดของหน้าบันทั้งสองด้านของอาคารในงานสถาปัตยกรรมไทย จะมีรูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกนกหรือครุฑ มีจะงอยปากตรงส่วนกลาง ส่วนปลายทำเป็นรูปเรียวโค้งปลายสะบัดออก มีเค้าโครงคล้ายรูปนก หรือพญานาค

พิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคาร และถือว่าเป็นทำให้อาคารสมบูรณ์ เป็นของสูงในสมัยโบราณถือกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้า นั้นยากเต็มที

อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้า ก็รีบสะสมบุญกันนะคะ เพราะโอกาสของบุญนี้ หาทำได้ยากมาก วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา,สุภาวดี สีลิพิน /ภาพ