เก็บค่าเช่าที่ดินวัดสระทะเล (ร้าง) ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นครสวรรค์,นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ, นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นางสาวสุภาวดี สีลิพิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างนอกสถานที่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่สาม ณ วัดสระทะเล (ร้าง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เช่าวัดสระทะเล (ร้าง) เข้ามารับบริการจำนวน 27 ราย วัดสระทะเล (ร้าง) หรือวัดหลวงพ่อดำนั้นมีผู้เช่าอยู่อาศัยและทำสวนจำนวน 27 ราย และเป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล" เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวอำเภอไพศาลี ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารจักราฟ้า อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล น่าจะสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย และมีอายุประมาณ 700 ปีเลยมาแล้ว และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำทำให้เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว ชาวบ้านในชุมชนให้ความศรัทธาหลวงพ่อดำอย่างเต็มเปี่ยม ในความศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ขออะไรก็จะได้สิ่งนั้น สมความปรารถนา ทุกวันจึงมีชาวบ้านพากันมารำวงแก้บนรอบพระพุทธรูปหลวงพ่อดำอยู่เป็นประจำ วัดสระทะเลก็มีโรงละครรับจ้างรำถวายแก้บนด้วยเช่นกันสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ มิได้เป็นอุโบสถเหมือนวัดอื่น เป็นเพียงอาคารสีขาวเปิดโล่ง มีชื่อว่า "จักราฟ้าวรวิหาร"

วิสุทธินันท์ /ข่าว

สุภาวดี /ภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17:09)