พศจ.นครสวรรค์ ร่วมแผนปฏิบัติการตามมาตรการยับยั้งโรค COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แบบ Knock Door บริเวณถนนมาตุลี (ตั้งแต่โรงเรียนนครสวรรค์ - ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยกันหน้าแน่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมธ์ให้ประชาชน รับทราบ และตระหนักถึงภัยอันตรายของโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) จึงขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จากช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือจากแหล่งข่าวไม่น่าเชื่อถือต่างๆ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ได้ที่เว็ปไซต์
https://ddc.moph.go.th/

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด