สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล รายงานผล e-Auction ปีงบประมาณ 2561

 

แบบ สขร 1


 

แบบ สขร 1


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:49)