คณะสงฆ์อำเภอชุมตาบง

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

คณะสงฆ์อำเภอชุมตาบง

 

 

 


พระนิโรธรักขิต
เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านแก่ง
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๒๒๒ 


พระครูนิกรกิจจานุกูล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านแก่ง
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๒๒๒

ลำดับที่ รายนาม วัด ตำแหน่ง โทรศัพท์
๑. พระนิโรธรักขิต ท่าพระเจริญพรต เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง ๐ ๕๖๒๙ ๙๒๒๒
๒. พระครูนิรุติวิเชียร ปางสวรรค์ จต.ชุมตาบง
๓. พระครูนิกรกิจจานุกูล ท่าพระเจริญพรต เลข.จอ.ชุมตาบง ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐

 

>ฐานานุกรม ในพระครูนิวาสธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง

วัดในเขตปกครอง

ที่
ชื่อวัด
ที่ตั้ง
นิกาย
ประเภท
วันตั้งวัด
วันรับวิสุงฯ
ชื่อเจ้าอาวาส
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
1
หนองจิกทรายมูล
68
1
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
3/04/2482
 3/02/2521
พระครูนิวาสสิริคุณ
2
ตลิ่งสูงเทพนิมิตร
 
2
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
20/04/2550
   /   /
พระอธิการสมชาย
3
ป่าเขาเขียว
 
7
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
20/04/2550
   /   /
พระใหม่ อคฺควณฺโณ
4
ชุมตาบง
 
8
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
4/06/2550
   /   /
พระอธิการคำมุน 
5
ชุมม่วงศรีบุญมาราม
 
4
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
5/06/2550
   /   /
พระวินัย ถิรสีโล
6
ปางสวรรค์
 
3
ชุมตาบง
มหานิกาย
วัดราษฏร์
4/06/2550
   /   /
พระอธิการวิเชียร อาทโร

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 15:16)