การสำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

e-Office ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการคณะสงฆ์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า พศจ.นครสวรรค์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และสถาบันแม่ชีไทย จะสำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงสถิติของประเทศ ในการวางนโยบายพัฒนาแม่ชีในพระพุทธศาสนาและการพัฒนาศักยภาพแม่ชีในการพัฒนาสังคม โดยขอความร่วมมือจังหวัดในการสำรวจข้อมูลแม่ชีในพระพุทธศาสนา  
 
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ได้สำรวจข้อมูลแม่ชีในวัดซึ่งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ (ตามแบบฟอร์ม) แล้วส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 07:38)