สถิติผู้เข้าชมเวบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

 

ลำดับที่ จังหวัด มกราคม54 กุมภาพันธ์54 มีนาคม54เมษายน54พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม54สิงหาคม54
 1.  นครสวรรค์ 16742 28509 3932136136 36861426574948455232
 2.  กำแพงเพชร 8612  24114  32418278133129034407 3534033449
 3. อุทัยธานี   5732 6917  5992 4679 4204 6091 97769919 
 4.  ลำปาง 5688  6785  8303 4405 7326 7567 1270210500 
 5.  เชียงใหม่ 3562  4556  4095 3818 3605 3900 5128 4500 
 6.  เพชรบูรณ์ 4863  6642 7505 5268 5613 6627 118108544 
 7.  สุโขทัย 2764  3397  3720 2671 2561 3291 4165 3954 
 8.  หนองบัวลำภู 2245  2749  2638 2007 2369 2676 3569 2944 
 9.  นครราชสีมา 2331  2650  3601 2707 3084 2676 3606 3505 
10.  ชัยภูมิ 1586  1852  1845 1623 1732 2045 2504 2682 
11.  พิษณุโลก 1812  1898  1868 1504 1241 1767 2400 2162 

 

กันยายน 

พศจ.123456789101112131415 
นครสวรรค์14602174  197910802659162920231389128612891682   
กำแพงเพชร19792005  21222005190120512131198 107 21462011   
กองกลาง 545591   639 621 593 623 529 314 252 557 554    
กาญจนบุรี 628 847   1162652 610483 917 577 425 680 715    
อุทัยธานี 137 271   211 299 234 269 282349 210 264 295    
ลำปาง 321350   356 316 360 374 376 352 278 313 333    
เชียงใหม่ 140 179   139 146 182 160 188 128  72  87 132    
เพชรบูรณ์ 231 452   413 245 241 265 458326 247 284 293    
สุโขทัย 143 115   136  89 128 153 126 128  68 121132    
หนองบัวลำภู  76 107    82 130 121  91 133 104 105  95  96    
นครราชสีมา 123 143   157 130 140 110 168  91  74 145  84    
ชัยภูมิ  80  70    65 110 112 101 100  74  80  84  78    
สกลนคร 155 112   127 112 127 126 128 119  84 112 114    
สุรินทร์  76 116    69  87  90  75 120  77  84  92 103    
พิจิตร  76  95    89  92 108  82  88  95  68 114  99    
พิษณุโลก  86  65   110  89  86  71  96  72  57  76  85    

 

สิงหาคม 

 

พศจ.12345678910111213141516
นครสวรรค์206620402765203622501127540153015011492159417581907167518562069
กำแพงเพชร254 179224176 195 120  881757196320001586150 125 1261904136 
กองกลาง566 573 553 540 448 334   3 568563 555 505 284 288 335660591 
กาญจนบุรี 1309647775 562 757 763 232465623 506 599 831 580 536719 671
อุทัยธานี 359 341344358 272 337  99654 388 358 362 292 313 348330 312 
ลำปาง 320 399 365 377 342 387  3 415 346 354 327 292 317 319396 369 
เชียงใหม่ 109 204210 177 188   0 198 151 140 131 106 142 123107 157 
เพชรบูรณ์ 368 270371276 211   47 281 289 355 295 403187 205183 451 
สุโขทัย 122 146 143134 138   0 162124 132 146 121 110 121107 137 
หนองบัวลำภู110  95 114 123  85   0 113 129 103 104  74  93  73100  62 
นครราชสีมา 126 117 135 150 117   0 139 141 108 125  99 120 124120 110 
ชัยภูมิ  40  53101 100  91   24  59  98  88  84  98  75  49106  85 
สกลนคร 130 161 152 137 169  0 156 212 208 162 169 102 124153 139 
สุรินทร์ 100  58  93  99  75   36  63  92  68 110  97  97  78110  71 
พิจิตร 113  93  78 89  98   0  48 66 110  80  82  45  66 80  91 
พิษณุโลก 64 104  66  82  75   0  91  82  86  59  71  63  74 59  77 

พศจ.171819202122232425262728293031รวม
นครสวรรค์1861185218081616181921282388184018801855235617681861 15155232
กำแพงเพชร 193520181995137141 19591946201318882082133 149 1922 215833449
กองกลาง538 587525 307 305 602 616 595 624554 333 303 634  53214984
กาญจนบุรี 790 625 701 621626 911 636 649 838696 600 642 682  58221007
อุทัยธานี 360 389 331 320 235 357 353 329 342 293 231 256 301  254 9919 
ลำปาง 367 389 356 329 328 405 362 362 346 338 313 271 335  313 10500 
เชียงใหม่ 158 148 158 118 130 141 259 152 151 121 152 100 153  117 4500 
เพชรบูรณ์ 380 207 171 279 205 419 213 283 353 297 283 390 260   40 8544 
สุโขทัย122 125 132 124 132 124 156 142 134 116 121 132 130   98 3954 
หนองบัวลำภู  86 124  85  92 116  86 117 153 152  72 101 51 96   82 2944
นครราชสีมา 120 127 111 117 105 151  98 136 145  79 118 101 126   0 3505 
ชัยภูมิ  88 103 105  96  76 107 114 112  89  89  94  97  90   76 2682 
สกลนคร 138 140 144 122 130 122 146 121 140 131 100  91 145   85 4247 
สุรินทร์ 105 112  75 111 108  98 121 113  94 115  86  69  97   87 2865 
พิจิตร  77  83  99 104  79 112  95  80 109  86  95  78  74   0 2478 
พิษณูโลก  63  75  64  77  44  82  60 103 79  76  73  60  84   0 2162

 

กรกฎาคม 

พศจ.12345678910111213141516
นครสวรรค์14631242560 0 459 15611881139216341541167318381190193614282366
กำแพงเพชร118109  5818591846193018591837143 154 1660172217532003129 150 
กองกลาง 436 360 119412589 616544 524311 320 542 596 546 419324 285 
กาญจนบุรี450 266 293307359 397509 523476 458 484 512 338 433 567 740 
อุทัยธานี 243 260171210222 292232 257240 277 294 333 362 282 303 355 
ลำปาง 335366 132337 448 439412 401333 376 413 454 437 371 494 484 
เชียงใหม่ 139 167  76  93 165 140 146 103 105 150 185 251 231 171 269198 
เพชรบูรณ์ 165154105220 201 623 334 272 286 295 215 247 196 310 489 785 
สุโขทัย 145  79  74 85 121 148 121 116 122 134 131 185 138 151 196 206 
หนองบัวลำภู  59  82  72 117  64 100  85  56 113  81 114 149 173 126 168 256 
นครราชสีมา  92 102  27 85  37 120 116 106  89  83 118 140 151 154 188 188 
ชัยภูมิ  63  88  34 60  61  86  66  60  61  63  60 111 116 104  92 107 
สกลนคร  98  89  54 132 123 134 130 120 145 101 132 146 173 148 177 130 
สุรินทร์  74  83  72  72  75  98  85  97 108  78  97 101  93 111 104 129 
พิจิตร  80  46  17  53  72  88  91  77  96  87 109 110  89 104  72  80 
พิษณุโลก  53  54  22  89  51  70  67  75  74  49  77  93  98 100 132 113 

พศจ.171819202122232425262728293031รวม
นครสวรรค์205225911846179115851784972138218309222114158617271874168449484
กำแพงเพชร 66 136 1831180418921929220 211 17601834189620002023275 13335340
กองกลาง292 437 551 526 507477 312 319 493339 386 508 451 296 307 13273
กาญจนบุรี 516 601 407 555 498 682 595 457 494488 383 583 691705 47215239
อุทัยธานี 406 436 423 386 463 538 438 353 323 252 248 358 372321 3339776
ลำปาง 571 516 504 545 486 533 527 395 476 260 319 348 387 293 310 12702 
เชียงใหม่180  95 202 224 283 252 198 197 163 117 171 131 167 139 120 5128 
เพชรบูรณ์ 712 705 470 428334 406 334 222 410 179 240 502 982 728 42611810
สุโขทัย 179 178 155 180 208 181 125 99 98  54 104 105 123 108  81 4165 
หนองบัวลำภู158 150 188 158 242 119 104  68 127  28  85  90 124 124  86 3569 
นครราชสีมา 193 161 175 110 111 133 109  99 117  57 124 101 109 113  95 3606
ชัยภูมิ  66  87  85  96 128 123 108  89  88  68  39  82 105  88  89 2504
สกลนคร 125  99 149 134 160 166  0 113 121  60 137 121 135 116 1193850 
สุรินทร์  85  98  65 100  84 107 104  87  92  56  59  91  85  88  69 2643
พิจิตร  76  94  97 109 101 110  75  65  95  57  88  80  83  92  78 2571 
พิษณุโลก124 110 104  73  83  99  68  74  61  32  83  79  67  63  63 2400 

 มิถุนายน

พศจ.12345678910111213141516
นครสวรรค์1164119811411889108611161392151314251502130515671744142816011741
กำแพงเพชร198217891991103  60 17501837194817011719103 123 1877191019411672 
กองกลาง 464 509453 304 267 472497 490 497 412 258 286 570 537 522485
กาญจนบุรี 353 473 191 461 188 542 246 589 262 455 185 311 375 652 235537 
อุทัยธานี 120 178 143 188 125 153 109 176 161 160 153 152 207 197 189 167 
ลำปา่ง 263 256 224 261 230 224 241 300 308 246 220 246 306 325 261 258 
เชียงใหม่ 111 173 135 116  81 127 110 168 161 153 141 132 156 149 148 183 
เพชรบูรณ์ 174 212 205 101 113 283 166 355 122 169 154 225246413 251 544 
สุโขทัย 116 102 102  83 101 104  97 119 107 119  92 129  93 128 127 141
หนองบัวลำภู 90  98  93 106  87  75 91 108  95 109  77 118 112  99  76 139 
นครราชสีมา 122 101  75  97  78  76  87  94  84  98  86 100  79  95  87  90 
ชัยภูมิ  49  76  53  50  52  69  39  84  72  58  66  62  78  91  76  78 
สกลนคร 128 125 104 102 113 111 124 158 135 138 119 121 143 116 126 157 
สุรินทร์   39  65  54  71  60  65  54  74  64  79  73  78  69  82  65  76 
พิจิตร  60  65 49  66  58  41  57  74  69  90  91  74  92  71 105  84 
พิษณุโลก  86  51  47  43  60  54  56  75  59  49  43  75  50  66  64 73 

พศจ.1718192021222324252627282930รวม
นครสวรรค์1504163816792219199911231492160415271597  1269160842657
กำแพงเพชร131 114  87 19641776182319061956 67 149    28 259 34407
กองกลาง 404 299 266 522558 467 490470 284 331    0 302 11654
กาญจนบุรี 253 1062361 401 403 535 397546 302 353   179 472 11610
อุทัยธานี 199 283 277 284 271 297 316 305 237 235   159 306 6091
ลำปาง 242 269 271 310 334 284 269 291 322 316    0 309 7567 
เชียงใหม่ 126 157 123 132 149 119 152 142 135 136    84 158 3900 
เพชรบูรณ์ 134 175 302 163 240 282 304 251 137 270   329 240 6627 
สุโขทัย 126 123 117 134 145 119 131 136 117 112   115 144 3291 
หนองบัวลำภู  82 86  79  92  89  82 110  91  82  73    92 117 2676 
นครราชสีมา  77  99 107 128  95  89  75 129  72  98    84 138 2676 
ชัยภูมิ  64  74  81  81  74  78  76 73  71  82    39  95 2045 
สกลนคร  93 115 112 153 135 117 142 116 116 114   110 169 3555 
สุรินทร์  75 103  70 101  89  93  71  94  81  86    25 100 2099 
พิจิตร  91  48  87  88 108  90  80  70  0  0    36  67 1937 
พิษณุโลก  65 53  59  78  51  68  65  69  62  78    54  84 1767 

พฤษภาคม 

พศจ.1234567891011121314151617181920212223
นครสวรรค์ 18582081     11312582113710181229118387613691326839125685512448171359
กำแพงเพชร 14071980     1453176417811901118  83  51  57150 184417861832 90  661669
กองกลาง  307 444      459 583501 483 284 235 153294 269 447 487 454 277 171591 
อุทัยธานี  120 147      201 168 149 161 119 144 100 92 119 123 132 119 142 120156 
ลำปาง  188 204      235 342 285 295 249 214 263197 207 227315 249 274 192305 
เชียงใหม่  110 174      123 179 161 116 104 103 105 84  78 138 158 164 124  76127 
เพชรบูรณ์  656 267      171  179        214 246 214 209182 
สุโขทัย   89  98       71 111  89  67  89  70  51 64  78  53  98  58  74  52 111 
หนองบัวลำภู   73  75       66  85 104  75  89  74  68  57  48  27  89  87  79  79 77 
นครราชสีมา   72 150      102 138 132  78 110  96  85  91 113  85 143 102 129  86 128 
ชัยภูมิ   73  52       63  71  53  64  45  66  49  54  78  59  55  56  50  59  82 
สกลนคร   65 121       89 123 125  95 103  91  77  92  93  73 122 114 111  75 104 
สุรินทร์   80  97       63  81  69  80  84  71  72  70  63  82  56  92  69  66  83 
พิจิตร   36  49       59   44        68  54  40  39  34  51 
กาญจนบุรี  567 447      282 411 486400 366 279 325227420 402 360 529 254 408357 
พิษณุโลก   40  29       56   38        53  90  56  78  35  75 

พศจ.2425262728293031รวม 
นครสวรรค์97969912041405118012161148120236861
กำแพงเพชร1853190816531832 72 100 191518731290
กองกลาง 486413 459 473473 261 53953111032
อุทัยธานี 129 141 141 194 187 152 172 1674204 
ลำปาง 243 135 270 255 251 254 270 2637326
เชียงใหม่ 130  76 145 147   123 154 3605
เพชรบูรณ์ 200 115 184 227 178116 178 205 5613 
สุโขทัย  70  49 129 104 133  95 139123 2561 
หนองบัวลำภู 102  34 112  87 111  98 103 100 2369 
นครราชสีมา 125  41 118 123 116  87 107  88 3084  
ชัยภูมิ  55  55  56  67    45  76 1732 
สกลนคร 123  67 135 115 141 129 160  94 3054 
สุรินทร์  65  62  46  86  79  64  62  67 2216 
พิจิตร  35  41  44  60  48  43  56  54 1112 
กาญจนบุรี 410 267 234 363 455 416 319 323 10780
พิษณุโลก  31  35  66  63  81  77  74  62 1241 

 เมษายน 

พศจ.12345678910111213141516
นครสวรรค์23861294151512811332 22221732914 113510801265     
กำแพงเพชร196711811017721805 68 17061971115  501822     
กองกลาง 386 237 246              
อุทัยธานี 171 163 150 187 170 162 150 184139 119195      
ลำปาง 244 218231              
เชียงใหม่ 217173 160 181 187 102 182 193 150 125 179      
เพชรบูรณ์ 257 203189 131 167 143 155 178271  94 138      
สุโขทัย 132  67 120  79 138  87 115  89 118  82 123      
หนองบัวลำภู  75  80  80  78  66  75  76  81  76 109 102      
นครราชสีมา 130  96 130 120  91 126 118 120  83  87  97      
ชัยภูมิ  71  38 54  87  59  58  75  86 49  48  58      
สกลนคร 138 121 136 134 129 128 138 140 129 117 132       
สุรินทร์  80  67  89  65  76  70  63  63  90  42  75      
พิจิตร  65  47  50  51  74  81  85  72  76 112 111      
กาญจนบุรี 208 257 208 889 817 120 150 270212 131       
พิษณุโลก  76  68  50  59  51  70  46  73  53  59  70      

พศจ. 1718192021222324252627282930รวม
นครสวรรค์ 16251250102711051255 64719061349132619721338 36136
กำแพงเพชร 200215991857 54 489   9917351430180018941139 27813
กองกลาง  422 472407 191 407  186494 452537459353  6253 
อุทัยธานี  232209 167  76 184  115190 176178 172 166  4679 
ลำปาง  304 240 213 178 259  218303 268254 261 271  4405 
เชียงใหม่  159 168 106  82 130   74167119152 114 150  3818 
เพชรบูรณ์  425 226 119  59 304   58196 275132 203 145  5268 
สุโขทัย  146 129  77 98 128   64105 105 103116  88  2671 
หนองบัวลำภู   96  65  63  69  66   45 95  65  88  90  87  2007 
นครราชสีมา  123 118  93  70 117   57127122  97 111  72  2707 
ชัยภูมิ   81  67  83  41  53   41 58  66  58  70  60  1623 
สกลนคร  144 131  88  88  96   54124 126 100 113 123  3085 
สุรินทร์   69  83  50  27  68   67 78  95  77  68  84  1894 
พิจิตร   68  79  81  37  55   43114 128  85  82  47  2208 
กาญจนบุรี  533 339 212 132 398  151217 1393511 1091291  10133 
พิษณุโลก   79  51  52  56  53    8  61  56  46  78  43  1504 


 

 เดือนมีนาคม

พศจ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
นครสวรรค์ 1272 1455 1311 1003 1317 853 1554 1142 1447 1233 1293 1195 746 1367 1136
กำแพงเพชร 131 1646 2078 1776 151   97 1695 1281 199 1829 1781 121   69 1903 1956
กองกลาง 503  468 489  400  260  233 500  481  507 461  467 330  191 523  427 
อุทัยธานี 283  319  306  232  243  262 237  317  294 280  218  218  156 232 197 
ลำปาง 343  297  324  221  278 213 273  258 320 265 278  270  210 366 271
เชียงใหม่ 238  201  224  217                      100 
เพชรบูรณ์ 227  310    226  217  226 103  261  208 233  269 225  159 272  313 
สุโขทัย  99   89  173  124  115  149 122  155  155  140  121  121   86 160  111 
หนองบัวลำภู  71   72  108   78  109  121  83   93  120   94  121   97   84  96   93 
นครราชสีมา 139   95  157  100  131  100 108   82  140   98  153   97   90 117   85 
ชัยภูมิ  82   83   72   65        103   96  89   91    62   46  61   73 
สกลนคร 124  83  140  136  126  135 166  146  136  161  147  118   96 146  140 
สุรินทร์  73  80  101   91   97  123  95   92  132  127   92  124   92  95   77 
พิษณุโลก  46   94     63   54   67  64   93   53   44   64   75   41  84   51 
พิจิตร  54   67     67   39   61  50   57   46   56   55   36   31 56   38 

 

พศจ.16171819202122232425262728293031รวม
นครสวรรค์1391826150478013041017132411321499139216131681128614511578121939321
กำแพงเพชร 182018581893 72 94282600 16316561482184   16712109170932418
กองกลาง 398 386 389 247204418 340 416452395 256 231479 406 480 421 12158 
อุทัยธานี 247 188 231 158164 187 134 214230 198 145 230 209183 197 191 5992 
ลำปาง 245 262283 174209 226 229 273291 265 264 237 320 299 287 252 8303 
เชียงใหม่ 117179 153 125137 167 157 222 204 213 140 160 237 203 233 211 4095 
เพชรบูรณ์ 248 107 254 142211 233 413 173 257 102 241 138 1029218 190 7505 
สุโขทัย 118 118 139  72103110  92 134 130 123 109  82 141 104 123 103 3720 
หนองบัวลำภู  80  90  76  75 72  73  75  76  74  75  75 43  78  83  71  99 2638 
นครราชสีมา 104  81 127  57 82  82  94  94 131  84 239 161 171 108 165 129 3601 
ชัยภูมิ 80  52  89  59 63  71  54  63  83  56  66  72  72  64  56  44 1845 
สกลนคร 122 128 141 115136  99  92 129 125 131 100 115 132 105 139 140 3948 
สุรินทร์ 100  67  74  52 63  61  55  61  83  59  77  75  75  68  75  98 2380 
พิษณุโลก  70  40  81  32 41  82  44  67  75  71  62  62  77  56   56 1868 
พิจิตร  64  57  70  51 59  74  67  75 78  72  74  54  62  57   48 1748 

เดือนกุมภาพันธ์

พศจ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
นครสวรรค์ 1023 1095         1390 1363 1176 1024 921 946 943 941 1144 1309 1887 1295
กำแพงเพชร 431 1637         1700 1684 1741 1769 2019 133  132 1755 1765 300  122 193
กองกลาง 394 409         408  454  423  389  400 219  210 439  500  442  443  252
อุทัยธานี 223 235         202  270  234  229  236  229  255 258  274  289  266  245 
ลำปาง 235 228          268  286  275  264  266  263  240 243  319  313  313  238 
เชียงใหม่  23  168          225  159  181  210  233  152  152 190  200  258  217  153 
เพชรบูรณ์ 264 277          461  266  249 280  212  197  173 240  242  560  256  290 
สุโขทัย 122 148          225  160  156  164  139  125  128 129  151  160  117  105 
หนองบัวลำภู 146  163          129  107  111  114  129   82   92  99  107   90  124  110 
นครราชสีมา  77  127          132  196   98  118  113   89   91  106   78  142  158   91 
ชัยภูมิ  23   52           53   75   54   50   60   64   61  116   58   74   60   64 
สกลนคร 141  120          176  149  134  139  139  136  143 130  137  154  112  127 
สุรินทร์  77  93           66   56   83   88   86   68   72   65   82   77   75   72 
พิษณุโลก  74   94           79   75  100   92   82   66   72   80   76   64   82   70 
พิจิตร  50  92           68   87   94   78   64   75   68 103   74   92   81   62 

 

พศจ. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 รวม
นครสวรรค์ 925 946 985 1454 834 1079 1448 863 1193 1027 28509
กำแพงเพชร 103 1052 1642 1953 146 348  1459  98  91 166 24114
กองกลาง 311 211  493  502  389 421  422  215 234 501 9507 
อุทัยธานี 278 251  299  318  174 194  270  258 235  233 6917
ลำปาง 293 257  348  292  182 249 333  285 240  279  6785 
เชียงใหม่ 176 145  164  204  125 188  211  217 166  223  4556 
เพชรบูรณ์ 200 179  328  250  168 249  205 258 168  346  6642 
สุโขทัย 127 106  133  147   76 117  134  128 116  144  3397 
หนองบัวลำภู  96  80  121   97   68 109 135   92 109  117  2749 
นครราชสีมา  99  69   85  116   68 120  108   63  95  101  2650 
ชัยภูมิ  75  72   78  111   59  54   74   56  72   74  1852 
สกลนคร 133 127  168  159   96 120  152  151 107  165  3432 
สุรินทร์  68  48   78   86   72  81   59   56  86   66  1841 
พิษณุโลก  73  71   83   83   61  65   39   82  69   91  1898 
พิจิตร  53  55   72   55   35  69   73   50  25   67  1716 
 
เดือนมกราคม 54
พศจ. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
นครสวรรค์       229 514 659 636     616 720 887 922       779 718 959 1091
กำแพงเพชร        24 134  82  95      77 113 195 105        90 743 1318 1077
กองกลาง        55 185 270 356     287 413 479 409       279 468 485 463
อุทัยธานี        98 227 174 171     133 240 245 230       183 330 279 300
ลำปาง        97 128 178 151     208 228 248 271       214 299 256 327
เชียงใหม่        70 151 150  89     124 144 117 149       160 168 157 166
เพชรบูรณ์        68  99 281 137     147 173 155 225       227 229 224 200 
สุโขทัย        50 101  97 100     116 112 120 114       117 119 100 122 
หนองบัวลำภู        32  97 100  66      53  88  79  75        92  99  81 104
นครราชสีมา        54 176  64  38      77  71  76  90        80  67 131 118
ชัยภูมิ        16  41  53  52      33  55  61  55        55  73  65  82 
สกลนคร        42 108 118  93      65 111 124 135       107 120 139 153
พิษณุโลก        24  36  85  37      75  65  72  76        69  63  59   85
พิจิตร        54  77  73  73      43  63  87  57        62  77  78  86
พะเยา        11  16  19  23      27  25  39  34        19  22  34  32

 

พศจ.  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 31  รวม 
นครสวรรค์ 818 711 771 867 953 556 713 462 319 825 1017 16742
กำแพงเพชร 179 113 138 134 364 159 1039 1000 89 114 989  8612 
กองกลาง 336 187 169 429 441 419 451 290 235 183 445  8310 
อุทัยธานี 240 249 229 311 285 211 233 212 219 190 240 5732 
ลำปาง 248 217 256 261 286 262 265 228 230 220 249 5688 
เชียงใหม่ 173  99 119 178 178 178 189 136 151 127   3562 
เพชรบูรณ์ 157 182 212 167 249 179 270 220 190 240 274  4863 
สุโขทัย 123  81 107 131 121 113 149 102 104 113 160  2764 
หนองบัวลำภู 101  85 115  92  75 122 113 101 114  97 138  2245 
นครราชสีมา  95 114  93 108  94 152 96 93 86 106 105  2331 
ชัยภูมิ  72  63  49  99  129  89 64 55 54  49   1586 
สกลนคร 168 122 120 133 142 141 127 124 123 126 116  2970 
พิษณุโลก  64  65  53  92  110 117 94 87 87  95  85  1812 
พิจิตร  80  56  68  70   59  50 66 45 63  37  64  1649 
พะเยา  33  36  27  25  46  31 29 38 33  23  38   698 

 


บทความ พศจ.นครสวรรค์ 
จำนวน  683  บทความ
Category

เกี่ยวกับสำนักพุทธ             14  บทความ
e-Office                         13  บทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์              158 บทความ
ข่าวบุคลากร                     32  บทความ
ข่าวการศึกษา                   53  บทความ
ข่าวคณะสงฆ์                    42  บทความ
ข่าวจาก สนง.พศ            1255 บทความ
ประวัติพระสังฆาธิการ           21  บทความ
ทำเนียบพระสังฆาธิการ        21  บทความ
ทำเนียบอดีตเจ้าคณะอำเภอ  49  บทความ
ทำเนียบพระคณาจารย์          8  บทความ
ทำเนียบวัีดสำคัญ               8  บทความ
องค์ความรู้                      90  บทความ
สำนักปฎิบัติธรรม                8  บทความ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   17  บทความ
แฟ้มภาพ                         43 บทความ
Directory slide               120 gallery 147.50 MB
File download               161 File 49.88 MB 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 07:45)