ผลงานเด่น

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

 

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับรางวัลชมเชย  โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/attachments/2682_web.pdf 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 17:35)