รายงานการสำรวจพระภิกษุอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุที่มีโรคประจำตัว 7 โรค

รายงานการสำรวจพระภิกษุอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุที่มีโรคประจำตัว 7 โรค


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx อัพเดท ล่าสุด 2 มิถุนายน 2564 |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 369,042