สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดเขาแก้ว

เป็นวัดประจำตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่บริเวณวัดติดกับเขาแก้ว และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

ประวัติ

สันนิษฐานว่า วัดเขาแก้วนั้น ตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 1900 สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ได้ชื่อวัดเขาแก้วเพราะ บริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ด้านหลังติดเขา ซึ้งสภาพหินจะมีลักษณะเหลี่ยมใส คล้ายแก้ว จึงเรียกนามว่า เขาแก้ว และเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดเขาแก้ว อนึ่ง มีตำนานเล่าต่อๆ กันมาว่า บนเขาแก้วมีถ้ำ ภายในถ้ำมีวัหัวแด่นตัวใหญ่ ยืนเฝ้าสมบัติอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้าน วัวหน้าแด่น ภายหลังก็เพี้ยนมาจนเป็น บ้านหัวแด่น ภายในวัดมีวัถุโบราณ และศาสนสถานโบราณอยู่หลายแห่ง หลายชิ้น อายุก็คาดว่าอยู่สมัยราวๆ กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ความสำคัญ

สามหลวงพ่อหินหยก

วิหารที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ มณฑปวัดเขาแก้ว

คณะสังฆาธิการ

 • พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุฑสีโล) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,อดีตเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย[2] [3]
 • พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมะปญฺโญ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,เจ้าคณะตำบลเขากะลา[4]
 • พระเพ็ญ ปัญญาวโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พระจักรกฤษ ฐิตวิริโย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อดีตพระสังฆาธิการ

 

โบราณสถานที่สำคัญ

 • ซากโบสถ์เก่าด้านเหนือของวัด
 • ซากวิหารเก่าบนยอดเขา
 • เจดีย์ยอดนพศูลและพระปรางค์ 5 ยอด สมัยสุโขทัย
 • โบสถ์เก่าหลังที่สอง สมัยพระนารายณ์มหาราช (จากเงินพดด้วงที่มีตราประจำรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

ประเพณีที่สำคัญ

 • ประเพณีงานวัดเขาเพ็ญเดือน 3
 • ประเพณีสรงน้ำพระวันสงกรานต์
 • ประเพณีสวดมนต์ข้ามปีวันสิ้นปี

แหล่งศูนย์รวมศรัทธาประชาชน

 • วิหารบูรพาจารย์สามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง บนมณฑป
 • สามหลวงพ่อหินหยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลำดับเจ้าอาวาส

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ รวมเวลา
1 หลวงพ่อคูหา พ.ศ. 2254 พ.ศ. 2275 21 ปี
2 หลวงพ่อเฒ่าไท พ.ศ. 2275 พ.ศ. 2305 30 ปี
3 หลวงพ่อโพ พ.ศ. 2305 พ.ศ. 2350 45 ปี
4 หลวงพ่อขำ พ.ศ. 2350 พ.ศ. 2393 43 ปี
5 พระครูนิวาศธรรมขันธ์ ( หลวงพ่อเดิม ) พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2438 45 ปี
6 พระอาจารย์ไผ่ พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2448 10 ปี
7 พระอาจารย์แก้ว พ.ศ. 2448 พ.ศ. 2457 9 ปี
8 พระสมุห์แดง พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2467 10 ปี
9 พระธรรมไตรโลกาจารย์ ( ยอด อํกวํโส )[7] พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2489 22 ปี
10 พระครูนิสิตคุณากร(กัน คงฺครตโน) พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2513 24 ปี
11 พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท) พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 10 ปี
12 พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม) พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2563 40 ปี
13 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) (รักษาการชั่วคราว) 15 มกราคม พ.ศ. 2563 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 22 วัน
14 พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.) (รักษาการชั่วคราว) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน 0 ปี


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,864