อุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงและเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564  
นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงและเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ รวมจำนวน​ 5 วัด​ ได้แก่
1.วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
2.วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง
3.วัดคลองยาง อ.ชุมแสง
4.วัดคลองบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี
5.วัดพุทธนิมิต อ.ตาคลี
โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด  จำนวน3​4 วัดเป็นเงิน 25,192,000 บาท  จากจำนวนวัดทั้งสิ้น​ 820วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,880