การบรรยายถวายความรู้ตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดการบรรยายถวายความรู้ตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และนายวิษณุ สบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายถวายความรู้ ในครั้งนี้ด้วย

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,869