จังหวัดนครสรรค์ จัดโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง" ครั้งที่ 2

📍วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

🚨ทั้งนี้ พลโทสุระพันธุ์ อินทรบัวศรี ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109/1,209 กล่าวแนะนำสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ชมวีดีทัศน์ ประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม

(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

และนิมนต์ พระอาจารย์ชาญชัย สุธฺมโม

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร บรรยายจุดประสงค์การนั่งสมาธิ อิริยาบถ ยืน เดินนั่ง นอน และบริกรรม พระอาจารย์วุทธ สุเมโธ

วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

บรรยายหัวข้อ

ประโยชน์ของสมาธิ

สมาธิกับการควบคุมอารมณ์

และวิทิสาสมาธิ

🏫โดยการจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,797