🌟💫✨การเรียน การสอนธรรมศึกษา โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ผ่านโปรแกรม Googel Meet  ในคาบเรียนที่ 4 วิชาธรรมวิภาค เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย🌟💫✨


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,874