คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย สปสช.เขต 3 นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ถวายป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสังคมสุขภาวะด้วยพลัง ‘บวร’ โดยกลไก อ.ป.ต

🎯วันนี้ 20 มิถุนายน 2565 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วย สปสช.เขต 3 นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ถวายป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสังคมสุขภาวะด้วยพลัง ‘บวร’ โดยกลไก อ.ป.ต.

✨โดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. อบต. ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานฯ

🤝ทั้งนี้เพื่อให้เกิด "ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ" นำร่อง 24 แห่ง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของ อ.ป.ต. เป็นกลไก

เพื่อสนับสนุนให้มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ และติดตามเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ในครั้งนี้ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

1) อ.ป.ต.ลาดยาว วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

2) อ.ป.ต.วังม้า วัดวังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

3) อ.ป.ต.เขาชนกัน วัดเทพสวรรค์สีมาราม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,804