📌สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ซ่อมแชมบ้านให้แก่ผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📌วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ซ่อมแชมบ้านให้แก่ผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ 8 ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธี ฯ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,756