สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน อังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. พระราชรัตนเวที ร.ศ. ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการตามโครงการฯ ร่วม บรรยายสรุปผลการดำเนินการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,720