🌞จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

🌞วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร ครั้งที่ 4 ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,747