จังหวัดนครสวรรค์โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน ทอดผ้าป่า ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม

วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน คหบดี พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน ทอดผ้าป่า ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูวิจิตรธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุติ) แสดงธรรมเทศนาและนำพุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนา

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ และ เกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,768