ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวันที่ 2

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 พระศรีสุทธิพงศ์ พระปริยัตินิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเช้า ณ โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และในภาคบ่าย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการออกนิเทศ ติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,909