🌏 ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครสวรรค์

🌏 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. พระศรีสุทธิพงศ์ พระปริยัตินิเทศก์ ประธานคณะกรรมการ และนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การออกนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,930