สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ยา รักษาโรค ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่ประสบภัยอุทกภัย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรคที่จำเป็นแก่พระภิกษุ สามเณร เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษ สามเณร ที่ประสบภัยอุทกภัยอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน บริจาคได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056 803595


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,041