🌷จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร แก่สำนักศาสนศึกษาวัดหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ และวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

🌷วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครั้งที่ 8 ณ สำนักศาสนศึกษาวัดหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ 📚📖📒


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,041