ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาล ทำหน้าที่ประธาน พร้อมคณะกรรมการจากส่วนกลาง ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอบรรพตพิสัย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ ฝ่ายคณะสงฆ์ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดจิกลาด เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ และในภาคบ่าย คณะกรรมการชุดดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในช่วงเช้า ณ วัดจิกลาด ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ และในช่วงบ่าย วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ 

 สำหรับคณะกรรมการฯ ได้ออกประเมินไปแล้ว 68 จังหวัด และจะออกตรวจเยี่ยมจนครบทั่วประเทศ ผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความคาดหมายให้สังคมไทย มีศีล มีสุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นสังคมคุณธรรม

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,390