จิตอาสา 5 ส พัฒนาวัดภัทรสิทธาราม

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดสถานที่ภายในวัดภัทรสิทธาราม เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 63 ณ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณ โบสถ์ และศาลาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย 

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,402