การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การนี้ ที่ประชุมได้มีชี้แจงกำหนดการ หลักเกณฑ์การประเมิน แนวทางในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการจัดทำแบบรายงาน ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และพิจารณาสถานที่รับรองการตรวจเยี่ยมฯ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์  /ข่าว
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา  /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,674