สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจสอบเขตวิสุงคามสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจสอบเขตวิสุงคามสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 4 วัด ดังนี้ 
1. วัดราษฎบำรุงธรรม ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก   
2.  วัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี
3.  วัดกัลยารัตน์ ต.หนองเต่า  อ.เก้าเลี้ยว
4.  วัดนางพญาแสงทอง ต.หนองตางู  อ.บรรพตพิสัย
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว
นายภานุพงศ์ เพ็งสมญา : ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,931