นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การศึกษาพระปริยัติธรรม ดังนี้
ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
ในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ณ วัดบึงน้ำใส ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค และปัญหาที่พบในการดำเนินการ 
การนี้ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในโรงเรียน และให้กำลังใจแก่สามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,861