การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดศรีธงชัย ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

   วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่วมกันประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ศรีธงชัย ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิวิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ เมตตาเป็นที่ปรึกษา นายสุรสิทธิ์ ลอยลม ปลัดอำเภอแม่วงก์ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาแม่วงก์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน กำนันตำบลวังซ่าน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมี นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813