จิตอาสาพัฒนา ณ วัดหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

     วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวิทวัส แจ้งจิต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถาน  ปลูกต้นไม้  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว

     โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813