การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2566 วันที่สอง

 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2566 นักธรรมชั้นตรี วันที่สอง มีการสอบทั้งสิ้น 16 สนามสอบ  แยกเป็นมหานิกาย 15 สนาม และธรรมยุติกนิกาย 1 สนาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ โดยการสอบธรรมสนามหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 386,657