การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2566 นักธรรมชั้นตรี วันที่สี่

 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2566 นักธรรมชั้นตรี วันที่สี่ มีการสอบทั้งสิ้น 16 สนามสอบ  แยกเป็นมหานิกาย 15 สนาม และธรรมยุติกนิกาย 1 สนาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ โดยการสอบธรรมสนามหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 223,813